Naša stavebná spoločnosť pôsobila na stavebnom trhu od roku 2008 do roku 2011 ako združenie troch fyzických osôb. V roku 2011 sa spoločnosť transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným Eden7, s.r.o. Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia použitím moderných technologických postupov. Hlavným pilierom spoločnosti Eden7, s.r.o. sú jej zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka.

Aj vďaka ich vysokej odbornosti, zručnosti, skúsenostiam aj zo zahraničia ( Fínsko, Rakúsko, Česko) a zodpovednému prístupu získala spoločnosť Eden7, s.r.o. povesť a imidž spoľahlivého a korektného partnera.

Spoločnosť Eden7, s.r.o. pri svojej činnosti kladie vysoký dôraz na kvalitu a profesionálny prístup ku klientom,

čo sa pozitívne prejavuje vo viacnásobnej až dlhodobej spolupráci s viacerými obchodnými partnermi.