Rok realizácieNázov stavby
2008 - 2009 Cassovar Košice
  Rodinné domy Košice
2009 - 2010 Rekonštrukcia letiska Sliač
2010 Oceliareň Strážske
  Polyfunkčné centrum Vranov nad Topľou
  Regenerácia centrum Michalovce
  Výstavba nádrže ropy, Budkovce
2011 ČOV Liptovský Mikuláš
 

Výstavba nádrže ropy, Budkovce

2012 - 2013 Južné mesto Bratislava
  Most D1 Martin
  Bioplynová stanica Zemplínska Teplica
  Supermarket Tesco Bratislava
  Polyfunkčné centrum Vranov nad Topľou
  Kulturpark Košice
  Rezidencia Šafránová záhrada, Košice
  OC Triumf Košice
  Rodinný dom Vranov nad Topľou
  Rodinný dom Vyšná Sitnica
  Hala Zimlet Stará Ľubovňa
  Parkovisko CMZ Michalovce
  ČOV Čaklov
  Bioplynová stanica Sačurov
  Chodník Zemplínska Teplica
  Chodník Skladná ulica, Košice
  Červený breh Košice, 1. etapa
  R1 Lehota, protihlukové opatrenia, Nitra
  Prístavba a nadstavba DFN Košice
  Novostavba Študentského domova Trnava
  Technická univerzita Vukonze, Košice
  Panorama City Bratislava
  Bytový dom Grösslingova ul., Bratislava
2014 Operačné centrum Košice Šaca
  COV Spišská Nová Ves
  Rekonštrukcie rodinných domov
  Výstavba a rekonštrukcie rodinných domov košický a prešovský kraj
2015 Polyfunkčné centrum Lučenec
  Park Anička, bytový komplex Košice
  Honeywell Prešov
  Výstavba a rekonštrukcie rodinných domov košický a prešovský kraj
Nemocnica novej generácie Michalovce
2016 Kompresor Duslo Šaľa
  Bussines centrum T2 Košice
  Bytový dom Vojenská ulice Košice
  Tesárske práce Duslo šaľa
2017 Kompresor Duslo Šaľa
  Mlynská bašta Košice
  Rodinné domy v Prešovskom kraji
2018 Mlynská bašta Košice
  Business Centre III Košice
  Bracchi Kostolné Kračany
  Dostavba administratívnej budovy VSE Košice
  rekonštrukcie rodinných domov v Prešovskom a Košickom kraji
2019 Obchodné centrum Forum Prešov
  Mondi Ružomberok ECO plus PM19
  Výrobny areál Kamax Bardejov I. etapa
  Retail park Lubotice
2020 Dostavba administratívnej budovy VSE Košice
  Bytový dom Zelené grunty, sídlisko KVP Košice
  Poľnohospodársky areál WH Danubius, Leles, I. etapa
  Cirkevná materska škola a detske jasle Veľke Kapušany
  Mondi Ružomberok ECO plus PM19
2021 Obytný park Lorinčik Haje, Kosice, III.fáza
  Bytový dom Belatrix Košice
2022 - 2023 Bytové domy Trebišov
  Bytový dom Prešov
  Rozšírenie závodu Mahle Senica
  Vodojem Ploské-Ortáše
  Tri rodinné domy Prešov